Okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

  • Kostelík Sv. Jana Evangelisty
    Krásný filiální kostel sv. Jana Evangelisty. Původně zde byla gotická kaple ze 14. století, pozdější úpravy probíhaly v letech 1879, 1951, 1971, 1991. Kostel má cibulovitou střechu, pokrytou šindelem, před hlavním oltářem je hrobka bývalých majitelů panství Bechyňů z Lažan. 
  • Barokní zámek
    Areál zámku, situovaný na jihozápadní okraji návsi. Barokní zámek ze 17. století na místě tvrze, která byla vypálena ve třicetileté válce. Zámek byl pak klasicistně přestavěn koncem 18. stol. V soukromém vlastnictví, veřejnosti není přístupný. Při vstupu do objektu jsou dvě plastiky.
  • Socha Sv. Jana Nepomuckého
    Při severní zdi, vně areálu kostela sv. Jana Evangelisty, z druhé poloviny 18.století.Datum aktualizace: 10.05.19 15:15:34 Zodpovídá: admin@admin.com