Oznámení záměru obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

Záměry obce

Uložení a stavba vodovodní přípojky pro parc. č. st. 97 v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše a obci Dlouhá Lhota


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 04.02.19 Sejmuto: 20.02.19 Zodpovídá: admin@admin.com