Smlouva o poskytnutí služeb na odvoz odpadu

Uzavřené smlouvy

Smlouva o poskytnutí služeb na odvoz odpadu - jedlý olej a tuk.

Předmětem smlouvy je zajištění obsluhy sběrných nádob na jedký olej a tuk a následné likvidace tohoto odpadu.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 03.04.19 Sejmuto: 19.04.19 Zodpovídá: admin@admin.com