Zápis ze zasedání číslo: 2/2019

Usnesení zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota konaného dne 11.3.2019 v 19:30 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu

Jména přítomných členů zastupitelstva obce:

 • Chrudimský Jiří
 • Šíd Josef
 • Marečková Laštovková Karolína 
 • Sobotková Andrea
 • Lojín Marek, Ing.
 • Mášová Martina, Bc.
 • Pecka Pavel

Jméno osoby, která zasedání zastupitelstva obce řídí:

 • Marečková Laštovková Karolína

Jména určených ověřovatelů zápisu:

 • Josef Šíd
 • Andrea Sobotková

Jméno zapisovatele (zapisovatelky) zápisu:

 • Ing. Vladimíra Sirotková

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 11.03.19 Sejmuto: 27.03.19 Zodpovídá: admin@admin.com