Zápis ze zasedání číslo: 04/2021

Usnesení zastupitelstva

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota konaného dne 09.09.2021 v 18:00 hodin.

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu

Jména přítomných členů zastupitelstva obce:

  • Šíd Josef
  • Marečková Laštovková Karolína 
  • Mášová Martina, Bc.
  • Pecka Pavel

Jméno osoby, která zasedání zastupitelstva obce řídí:

  • Marečková Laštovková Karolína

Jména určených ověřovatelů zápisu:

  • Josef Šíd
  • Mášová Martina, Bc


Jméno zapisovatele (zapisovatelky) zápisu:

  • Marečková Laštovková Karolína Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.09.21 Sejmuto: 29.09.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková